ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:00 تا 18:00

تماس با ما

04533261540

ایمیل کاری

[email protected]

مسکن مهر کوی وحدت

این تفاهم نامه سه جانبه به استناد صورت جلسه شماره 98/4871 ص مورخه 98/2/23 موضوع مناقصه شماره 2098003723000003 سامانه ستاد ایران ، فی مابین اداره کل راه و شهرسازی اردبیل که منبعد اداره کل نامیده می شود به نشانی : اردبیل – شهرک اداری بعثت ـ اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل بعنوان تامین کننده زمین و مدیریت شعب بانک مسکن استان اردبیل به نشانی : اردبیل ـ خیابان امام (ره) – مدیریت شعب بانک مسکن بعنوان واگذارکننده تسهیلات بانکی که از این پس بانک نامیده می شود و شرکت تعاونی عمران کارا سبلان غرب به شماره ثبت 4757 به نشانی : اردبیل ، بزرگراه شهدا ، مابین قدس  و فلکه ججین ،نبش کوچه ۲۹ حنوبی ، مجتمع ولیعصر ، بلوک ۱-طبقه اول ، تلفن : ۳۳۲۶۱۵۴۰-۳۳۲۴۴۹۲۰  که از این پس سازنده نامیده می شود در تاریخ 98/3/5 برای تکمیل احداث و واگذاری واحدهای مسکونی ۵۲۸ واحدی کوی وحدت اردبیل به امضاء طرفین رسیده  است.

موضوع پیمان عبارت است از تحویل پروژه نیمه تمام ۵۲۸ واحدی کوی وحدت اردبیل، تکمیل احداث و محوطه سازی