ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:00 تا 18:00

تماس با ما

04533261540

ایمیل کاری

[email protected]

اجرای پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر با کانال آب شورابیل

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی ودیگر مدارک الحاقی که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است  و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۹۸/03/29 بین شهرداری اردبیل که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یکسو و شرکت عمران کارا سبلان غرب در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر طیق مقررات و شراطی که در اسناد و مدارک درج شده است منقعد گردیده است.

موضوع پیمان عبارت است از : اجرای پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر با کانال آب شورابیل

نشانی کارفرما : اردبیل ـ خیابان سی تیر – شهرداری مرکز اردبیل

نشانی پیمانکار : اردبیل ، بزرگراه شهدا ، مابین قدس  و فلکه ججین ،نبش کوچه ۲۹ حنوبی ، مجتمع ولیعصر ، بلوک ۱-طبقه اول ، تلفن : ۳۳۲۶۱۵۴۰-۳۳۲۴۴۹۲۰