دیدار مهندس میرحبیب عزیززاده و دکتر قاسم رحیمی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل صدا و سیمای استان اردبیل دکتر علی ملا احمدی

مهندس میرحبیب عزیززاده و دکتر قاسم رحیمی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل صدا و سیمای استان اردبیل دکتر علی ملا احمدی در جهت استفاده از ظرفیت های رسانه ملی برای گسترش جایگاه تعاونی ها دیدار و گفت و گو کردند.         روابط عمومی شرکت تعاونی ، …

دیدار مهندس میرحبیب عزیززاده و دکتر قاسم رحیمی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل صدا و سیمای استان اردبیل دکتر علی ملا احمدی ادامه »