مجتمع حیات طیبه اردبیل

Project Info
  • Construction Date: آبان ماه ۱۳۹۷
  • Location: ایران -اردبیل
  • Category: حیات طیبه, نوسازی
  • تکمیل مجتمع حیات طیبه اردبیل : تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی ملی و استانی و طرح تخریب و بازسازی
Project Details

این پیمان به تاریخ ۹۷/۸/۱۴ بین اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای دولت لطفی از یک طرف و شرکت تعاونی عمران کارا سبلان غرب به ثبت رسیده است.

شماره ثبت : ۴۷۵۷

نشانی کارفرما : اردبیل ، خیابان دانشگاه ، ۱۸ متری آزادگان ، پشت بیمارستان امام خمینی (ره) – تلفن : ۵-۳۳۲۳۰۰۸۳

نشانی پیمانکار : اردبیل ، بزرگراه شهدا ، مابین قدس  و فلکه ججین ،نبش کوچه ۲۹ حنوبی ، مجتمع ولیعصر ، بلوک ۱-طبقه اول ، تلفن : ۳۳۲۶۱۵۴۰-۳۳۲۴۴۹۲۰

More Project Details

این پیمان به تاریخ ۹۷/۸/۱۴ بین اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای دولت لطفی از یک طرف و شرکت تعاونی عمران کارا سبلان غرب به ثبت رسیده است.

شماره ثبت : ۴۷۵۷

موضوع پیمان عبارت است از : تکمیل مجتمع حیات طیبه اردبیل

 

نشانی کارفرما : اردبیل ، خیابان دانشگاه ، ۱۸ متری آزادگان ، پشت بیمارستان امام خمینی (ره) – تلفن : ۵-۳۳۲۳۰۰۸۳

نشانی پیمانکار : اردبیل ، بزرگراه شهدا ، مابین قدس  و فلکه ججین ،نبش کوچه ۲۹ حنوبی ، مجتمع ولیعصر ، بلوک ۱-طبقه اول ، تلفن : ۳۳۲۶۱۵۴۰-۳۳۲۴۴۹۲۰

 

Enter your keyword