اخبار

بازدید مهندس عزیز زاده ، از پروژه امور آب و تاکید بر تعیین و تکلیف ادامه کار از طرف کارفرما و تذکرات لازم به سرپرست کارگاه جهت تکمیل باقی مانده کار
بازدید مهندس عزیز زاده ، از پروژه امور آب و تاکید بر تعیین و تکلیف ادامه کار از طرف کارفرما و تذکرات لازم به سرپرست کارگاه جهت تکمیل باقی مانده کار
بازدید مهندس عزیز زاده ، از پروژه امور آب و تاکید بر تعیین و تکلیف ادامه کار از طرف کارفرما و تذکرات لازم به سرپرست کارگاه جهت تکمیل باقی مانده کار
بازدید مهندس عزیز زاده ، از پروژه امور آب و تاکید بر تعیین و تکلیف ادامه کار از طرف کارفرما و تذکرات لازم به سرپرست کارگاه جهت تکمیل باقی مانده کار
بازدید مهندس عزیز زاده ، از پروژه امور آب و تاکید بر تعیین و تکلیف ادامه کار از طرف کارفرما و تذکرات لازم به سرپرست کارگاه جهت تکمیل باقی مانده کار

بازدید مهندس عزیز زاده ، از پروژه امور آب و تاکید بر تعیین و تکلیف ادامه کار از طرف کارفرما و تذکرات لازم به سرپرست کارگاه جهت تکمیل باقی مانده کار

بازدید مهندس عزیز زاده ، از پروژه امور آب و تاکید بر تعیین و تکلیف ادامه کار از طرف کارفرما و تذکرات لازم به سرپرست کارگاه جهت تکمیل باقی مانده کار روابط عمومی شرکت تعاونی ، مهندسی عمران کارا / 26 مرداد 1398 / ساعت 12:10

ادامه مطلب
جایگاه فراموش شده انبوه سازان و پیمانکاران و سرمایه گذاران قابل قبول نیست
جایگاه فراموش شده انبوه سازان و پیمانکاران و سرمایه گذاران قابل قبول نیست
جایگاه فراموش شده انبوه سازان و پیمانکاران و سرمایه گذاران قابل قبول نیست
جایگاه فراموش شده انبوه سازان و پیمانکاران و سرمایه گذاران قابل قبول نیست
جایگاه فراموش شده انبوه سازان و پیمانکاران و سرمایه گذاران قابل قبول نیست

جایگاه فراموش شده انبوه سازان و پیمانکاران و سرمایه گذاران قابل قبول نیست

جمعی از انبوه سازان و مدیران شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور اردبیل با دکتر علی نیکزاد وزیر اسبق راه و شهرسازی دیدار کردند. به همت نام آورترین کارآفرین برتر استان مهندس میر حبیب عزیززاده مدیر عامل شرکت عمران کارا زمینه درد و دل انبوه سازان و پیمانکاران و سرمایه گذاران با دکتر علی نیکزاد […]

ادامه مطلب
نشست ستاد هماهنگی مراسم بزرگداشت هفته تعاون
نشست ستاد هماهنگی مراسم بزرگداشت هفته تعاون
نشست ستاد هماهنگی مراسم بزرگداشت هفته تعاون

نشست ستاد هماهنگی مراسم بزرگداشت هفته تعاون

نشست ستاد هماهنگی مراسم بزرگداشت هفته تعاون برگزار شد. نشست هماهنگی گرامیداشت مراسم هفته تعاون با حضور مدیران صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون، بنیاد تعاون، بیمه تعاون و اتحادیه شرکت های تعاونی در محل سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی […]

ادامه مطلب

Enter your keyword