حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل

حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل

حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل

صبج روز سه شنبه مهندس میرحبیب عزیز زاده در برنامه تلویزیونی تزه گون شبکه سبلان اردبیل حضور یافت.

 

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت تعاونی ، مهندسی عمران کارا / 14 آبان 1398 / ساعت 11:30

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword