حضور مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق شبکه سبلان اردبیل

حضور مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق شبکه سبلان اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق شبکه سبلان اردبیل

حضور مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق شبکه سبلان اردبیل

 

به مناسبت گرامیداشت روز تعاون مهندس میرحبیب عزیززاده در برنامه تلویزیونی دانیشیق به عنوان کار آفرین برتر ملی در جشنواره تعاونی های برتر کشور حضور یافت.

 

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت تعاونی ، مهندسی عمران کارا /14 شهریور 1398 / ساعت 11:10

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword