جلسه هیئت رئیسه اتاق تعاون با حضور مهندس میرحبیب عزیززاده و بازرسان

جلسه هیئت رئیسه اتاق تعاون با حضور مهندس میرحبیب عزیززاده و بازرسان
جلسه هیئت رئیسه اتاق تعاون با حضور مهندس میرحبیب عزیززاده و بازرسان
جلسه هیئت رئیسه اتاق تعاون با حضور مهندس میرحبیب عزیززاده و بازرسان

جلسه هیئت رئیسه اتاق تعاون با حضور مهندس میرحبیب عزیززاده و بازرسان

جلسه هیئت رئیسه اتاق تعاون با حضور مهندس میرحبیب عزیززاده و بازرسان در محل اتاق تعاون برگزار شد.
در این جلسه مشکلات تعاونی های استان بررسی و اعضای اتاق به مشورت و ارائه راه کار پرداختند.

روابط عمومی شرکت تعاونی ، مهندسی عمران کارا / 7شهریور 1398 / ساعت 10:10

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword