جلسه تودیع و معارفه مهندس میرحبیب عزیززاده به عنوان رئیس هیات مدیره انمجن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل

جلسه تودیع و معارفه مهندس میرحبیب عزیززاده به عنوان رئیس هیات مدیره انمجن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل
جلسه تودیع و معارفه مهندس میرحبیب عزیززاده به عنوان رئیس هیات مدیره انمجن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل
جلسه تودیع و معارفه مهندس میرحبیب عزیززاده به عنوان رئیس هیات مدیره انمجن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل
جلسه تودیع و معارفه مهندس میرحبیب عزیززاده به عنوان رئیس هیات مدیره انمجن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل
جلسه تودیع و معارفه مهندس میرحبیب عزیززاده به عنوان رئیس هیات مدیره انمجن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل

جلسه تودیع و معارفه مهندس میرحبیب عزیززاده به عنوان رئیس هیات مدیره انمجن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل

جلسه تودیع و معارفه رئیس و تغییرات جدید هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل با حضور سایر اعضای هیئت مدیره در ساختمان اداری این انجمن برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی مهندسی عمران کارا ، طبق صورتجلسه مورخ 98/08/01 هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاییدیه اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تغییراتی در سمت های اعضای هیأت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل بشرح زیر انجام شد :
آقای مهندس میرحبیب عزیززاده رئیس هیأت مدیره
آقای مهندس عزیز بیرون بر فتحی نایب رئیس هیأت مدیره
آقای مهندس ایرج فریدونی دبیر انجمن
آقای مهندس تورج محسن زاده خزانه دار
و آقایان مهندس جلیل نعمتی- بهمن آژیده- شاهین خدامراد زاده بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

 

روابط عمومی شرکت تعاونی ، مهندسی عمران کارا / 14 آبان 1398 / ساعت 13:30

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword