امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک توسعه تعاون و شرکت تعاونی مهندسی عمران کارا

امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک توسعه تعاون و شرکت تعاونی مهندسی عمران کارا
امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک توسعه تعاون و شرکت تعاونی مهندسی عمران کارا
امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک توسعه تعاون و شرکت تعاونی مهندسی عمران کارا

امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک توسعه تعاون و شرکت تعاونی مهندسی عمران کارا

ظهر روز دوشنبه با حضور مهندس میرحبیب عزیززاده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مهندس آزیتا رضایی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مهندسی عمران کارا و عادل کریمی ریاست بانک توسعه تعاون تفاهم نامه همکاری بین  طرفین منعقد گردید.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت تعاونی ، مهندسی عمران کارا / ۸ آبان 1398 / ساعت 9:30

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword